Evaluarea psihologică

  Pentru a înțelege dificultățile cu care se confruntă o persoană este necesară o discuție inițială, în cadrul căreia se vor adresa întrebări privitoare la: motivul  prezentării la cabinet, durata simptomelor sau a stării emoționale problematice (dacă este cazul), la situația familială, eventuale probleme medicale existente, ș.a. Aceste informații, de cele mai multe ori, este necesar să fie coroborate cu rezultatele obținute la anumite teste sau chestionare (de personalitate, interese, atitudini, mecanisme de a face față stresului). Testele pot fi de tip creion-hârtie sau pe calculator (în funcție de specificul testului, dar și în funcție de preferința clientului).

 În urma discuțiilor și a interpretării testelor, deci a evaluării, psihologul clinician ajunge să înțeleagă clientul, să înțeleagă natura problemelor cu care acesta se confruntă, pentru ca, după aceea, să decidă asupra metodele de intervenție necesare pentru  ameliorarea stării emoționale a acestuia. 

În cadrul ședinței de evaluare, "psihologul clinician poate să realizeze evaluarea clinică și diagnosticul pentru: investigarea si psihodiagnosticul tulburarilor psihice și al altor condiții de patologie care implică mecanisme psihologice; evaluarea starii de sanatate mentală, în limita competenței psihologului; evaluare cognitivă si neuropsihologică; evaluare comportamentală; ​evaluare subiectiv-emotională; evaluarea personalității: a unor trăsături caracteriale, de temperament, aptitudinale și a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;​ evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural, în care se manifestă problemele psihologice; ​evaluarea dezvoltării psihologice; alte evaluari în situații care implică componente psihologice."

 

(Colegiul Psihologilor din România- Comisia de psihologie clinică și Psihoterapie-Proceduri de atestare, acreditare și certificare)